PRAŽSKÝ VOUCHER – VÝZVA (deadline je 6. 12. 2019 !!!) Žádosti mohou podávat firmy (viz. přesné vymezení), ČVUT v Praze hraje roli poskytovatele znalostí.

Alokace „malé“ vouchery  – 91,665 mil. Kč

Alokace „velké“ vouchery  – 91,665 mil. Kč

Malé vouchery – do 500 tis. Kč (min. výše 75 000 Kč, dotace 75% způsobilých nákladů), max. délka projektu 6 měsíců

Velké voucher – nad 500 tis. Kč (min. výše 250 000 Kč, dotace 50% způsobilých nákladů), max. délka projektu 8 měsíců

Více informací