Kontakt na členy týmu

Ing. Ivo Stanček
Vedoucí Odboru pro transfer technologií

+420 224 359 731
+420 777 456 939
ivo.stancek@cvut.cz

Dagmar Rajhelová
asistentka Odboru pro transfer technologií

+420 224 353 617
dagmar.rajhelova@cvut.cz

Komunikace, vztahy s průmyslem a vzdělávání

PhDr. Monika Dobiášová, Ph.D.
manažer pro vztahy s průmyslem

+420 224 359 731
monika.dobiasova@cvut.cz

Ing. Petra Márová 
koordinátor vzdělávání

+420 224 359 793
petra.marova@cvut.cz

Ira Saul Rubenstein
mentor transferu technologií

+420 774 534 848
ira.saul.rubenstein@cvut.cz

Finance a správa

Ing. Petr Šedivý
finanční manažer odboru

+420 224 353 695
petr.sedivy@cvut.cz

Ing. Zbyněk Čajka
finanční manažer – projekty

+420 224 353 615
zbynek.cajka@cvut.cz

Komercializace

Ing. Ladislav Tebich, MBA 
specialista komercializace

+420 224 359 792
ladislav.tebich@cvut.cz

Patentové středisko

Ing. Hana Winklerová
manažer ochrany duševního vlastnictví

+420 224 353 618
+420 775 857 282
hana.winklerova@cvut.cz

Ing. Mgr. Eva Pekárková, Ph.D.
koordinátor ochrany duševního vlastnictví

+420 224 353 626
eva.pekarkova@cvut.cz

Ing. Lenka Bobková
patentová zástupkyně

+420 224 353 692
lenka.bobkova@cvut.cz

RNDr. Silvie Dokulilová, Ph.D.
patentová zástupkyně

+420 792 441 151
silvie.dokulilova@cvut.cz

Ing. Mgr. Václav Kratochvíl
patentový zástupce

+420 602 370 998
vaclav.kratochvil@cvut.cz

Ing. Mgr. Jan Kratochvíl 
patentový zástupce

Projektové řízení

Mgr. Ondřej Dostál
projektový specialista

+420 224 353 432
ondrej.dostal@cvut.cz