Komercializace duševního vlastnictví

Uvedení duševního vlastnictví do komerční praxe je závěrečnou fází výzkumu a vývoje na ČVUT. Uzavření licenční smlouvy neznamená pouze finanční přínos pro původce a univerzitu, ale také potvrzení pozice ČVUT jako instituce úzce propojující výuku, výzkum a komerční praxi. U některých projektů financovaných z externích zdrojů je úspěšná komercializace dokonce podmínkou projektu.

Máme mnohaleté zkušenosti s komercializací duševního vlastnictví z fakult a součástí ČVUT, a to jak subjektům v ČR, tak i do zahraničí. Může se jednat o prodej licence výrobní společnosti nebo o formu spolupráce na dovývoji a ověření technologie, její standardizaci, poskytnutí know-how a/nebo služeb, případně jinou formu spolupráce mezi ČVUT a komerční sférou.

V některých případech mají sami původci zájem založit vlastní společnost (start-up) a komercializovat duševní vlastnictví vlastními silami. I v tomto případě je odbor pro transfer technologií připraven pomoci převodu užívání duševního vlastnictví a ošetřit právní otázky z toho vyplývající.

Rada pro komercializaci ČVUT v Praze

Rada pro komercializaci (RpK) je poradním orgánem rektora v záležitostech komercializace výsledků vědy a výzkumu ČVUT. RpK se schází ke schvalování a  posuzování případů vzniklých v rámci projektů. Jejími členy jsou zástupci různých součástí ČVUT a dále zástupci komerčních společností. Je tak zaručen vyvážený pohled jak z odborně-akademického, tak i prakticko-ekonomického hlediska. Statut Rady je upraven Příkazem rektora č. 8/2019.

Kontaktní osoba

Ing. Ladislav Tebich, MBA
ladislav.tebich@cvut.cz.