Licenční fond ČVUT

Licenční fond je interní fond ČVUT určený k podpoře zahraniční ochrany výsledků výzkumu a vývoje na ČVUT, které mají prokazatelný aplikační potenciál.

Licenční fond je řízen předsedou Licenční rady a Licenční radou, která rozhoduje o přidělení finančních prostředků. Termín zasedání Licenční rady je vyhlášen na úterý 11. 6. 2024 ve 14 hod. Uzávěrka příjmu žádostí o podporu z Licenčního fondu je 4. 6. 2024.

Jak žádat o podporu z Licenčního fondu?

Vyplňte Žádost o podporu (docx).

Při vyplňování žádosti potřebujeme nejprve pracovní verzi k formálnímu odsouhlasení.

Ponechte strukturu žádosti a k jednotlivým bodům dopisujte příslušné informace. Až po odsouhlasení náležitostí formuláře zajistíte požadované podpisy na konci dokumentu.

Žádosti o podporu z Licenčního fondu můžete předkládat průběžně na adresu patenty@cvut.cz nebo kontaktovat přímo tajemnici Licenčního fondu ČVUT prostřednictvím emailu kamila.schonauerova@cvut.cz nebo na +420 224 353 618.

Návratnost do Licenčního fondu činí 10 % z čistých příjmů z komercializace.

Z Licenčního fondu byla od roku 2008 podpořena následující řešení (pdf).​