Oznámení o výsledku tvůrčí činnosti

Každý výsledek tvůrčí činnosti, který vytvořil zaměstnanec 
v pracovněprávním poměru, je tento zaměstnanec povinen podle § 9 zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích oznámit zaměstnavateli. Tato povinnost je stanovena v Příkazu rektora č. 20/2020 pro ochranu, správu a využití duševního vlastnictví ČVUT v Praze.  K dispozici na Inforeku
 
Proces oznámení

Oznamování výsledků tvůrčí činnosti probíhá prostřednictvím interního systému EZOP – Oznámení o duševním vlastnictví: Vložení záznamu – EZOP (cvut.cz).

K dispozici Vám jsou zaměstnanci Patentového střediska, kteří Vás budou kontaktovat po obdržení notifikace ze systému (od stavu „návrh“). Kontakt: patenty@cvut.cz

Do tří měsíců ode dne doručení tohoto oznámení rozhodne zaměstnavatel (ČVUT) o uplatnění či neuplatnění majetkových práv a o svém rozhodnutí vyrozumí zaměstnance. V případě uplatnění majetkových práv (přijetí výsledku do správy) náleží všechna majetková práva zaměstnavateli (ČVUT), v případě nepřijetí náleží práva, zaměstnanci. Po oznámení obvykle následuje ochrana duševního vlastnictví (pokud je účelná) a komercializace.

Výsledky tvůrčí činnosti rozdělujeme do kategorií:

1. Průmyslové právo

Jedná se o výsledky, které spadají do těchto tří kategorií:

  • Vynález, tj. patent (ve smyslu zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích ve znění pozdějších novel)
  • Technické řešení, tj. užitný vzor (ve smyslu zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech), které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné)
  • Nový vzhled výrobku nebo jeho části vykazující individuální povahu, tj. průmyslový vzor (ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb. o průmyslových vzorech)

2. Autorské právo

Jedná se o výsledky dle zákona č. 121/2000 Sb., mezi které se řadí literární, umělecká a vědecká díla, včetně software či databáze.

3. Know-how

Soubor nepatentovaných praktických poznatků vyplývajících ze zkušeností a testování jeho vlastníka, který je utajený, podstatný a identifikovatelný.