Patentové středisko

Patentové středisko je součástí Odboru pro transfer technologií rektorátu ČVUT. Sjednocuje agendu ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií s cílem efektivnějšího fungování a úspěšnosti přenosu znalostí a výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Poskytované služby v rámci ČVUT:

  • zajištění oznámení výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců ČVUT
  • poradenství, konzultace, rešerše a vzdělávání 
  • ochrana průmyslových práv
  • vypracování a podání přihlášky vynálezu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky v ČR i do zahraničí
  • možnost podání žádosti o podporu financování v případě mezinárodní ochrany z Licenčního fondu ČVUT
  • zastupování v řízení před příslušným úřadem patentovými zástupci ČVUT
  • sledování zákonných lhůt spojených s ochranou průmyslového vlastnictví ČVUT

Máte nové řešení či vynález?

Nezveřejňujte ho a spojte se s patentovým střediskem ČVUT na transfer@cvut.cz nebo na tel. +420 224 353 618 nebo +420 224 353 626.

Základní informace o procesu přeměny vynálezu v komerční produkt poskytne Odbor pro transfer technologií prostřednictvím služeb transferu technologií.

Více informací naleznete také na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví www.upv.cz .

Pracovníci patentového střediska:

Ing. Ivo Stanček
vedoucí Odboru pro transfer technologií

Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D.
koordinátorka ochrany duševního vlastnictví

Ing. Hana Winklerová
specialistka transferu technologií

Dagmar Rajhelová
asistentka Odboru pro transfer technologií

Konkrétní technická řešení přiděluje vedoucí patentového střediska specializovaným patentovým zástupcům.