Patentové středisko

Patentové středisko je součástí Odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost rektorátu ČVUT.

Poskytované služby v rámci ČVUT:

  • zajištění oznámení výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců ČVUT
  • poradenství, konzultace, rešerše a vzdělávání 
  • ochrana průmyslových práv
  • vypracování a podání přihlášky vynálezu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky v ČR i do zahraničí
  • možnost podání žádosti o podporu financování v případě mezinárodní ochrany z Licenčního fondu ČVUT
  • zastupování v řízení před příslušným úřadem patentovými zástupci ČVUT
  • sledování zákonných lhůt spojených s ochranou průmyslového vlastnictví ČVUT

 

Máte nové řešení či vynález?

Nezveřejňujte ho a spojte se s patentovým střediskem ČVUT na patenty@cvut.cz nebo na tel.  +420 224 353 626.

Více informací naleznete také na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví www.upv.gov.cz.

Máte nové řešení či vynález?

Nezveřejňujte ho a spojte se s patentovým střediskem ČVUT na patenty@cvut.cz nebo na tel. +420 224 353 618 nebo +420 224 353 626.

Základní informace o procesu přeměny vynálezu v komerční produkt poskytne Odbor pro transfer technologií a fundraisingu prostřednictvím služeb transferu technologií.

Více informací naleznete také na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví www.upv.gov.cz .

Pracovníci patentového střediska:

Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D.
koordinátorka ochrany duševního vlastnictví

Emilie Al Haddadová
referentka patentového střediska

Mgr. Ondřej Dostál
referent patentového střediska

Ing. Kamila Schönauerová
referentka patentového střediska