Transfera Technology Day 2022

Transfera Technology Day 2022

Přihlaste se již do třetího ročníku akce Transfera Technology Day, jejíž finále se uskuteční 1. 12. 2022 v Praze. Sběr projektů, které jsou v pokročilejší či konečné fázi Proof o Concept a směřují k uplatnění v praxi, bude ukončen v pátek 2. 9. 2022. Pokud chcete...